HOME

NIEUW!

 In dit bijzondere boekje staat stap voor stap beschreven hoe U zelf Uw kersthuis kunt tekenen, bouwen en beschilderen.

Bestel het boek "KERSTHUIS MAKEN"voor Volwassenen en Kinderen

 € 12,95   door een mail te sturen naar kersthuis.com en  overmaking van het verschuldigde bedrag  o.v.v. uw naam en adres en de omschrijving "Kersthuis maken".

De verzendkosten voor het boek bedraagt € 2,-

 

Het Kersthuispakket bestaat uit  de voorgesneden onderdelen en diverse materialen van het kersthuis.

Het pakket is te bestellen door een mail te sturen naar kersthuis.com en overmaking van € 24,95  o.v.v. "Kersthuispakket".

De verzendkosten voor het kersthuispakket bedraagt  €7,50.

 

 Het RECESSIE Kersthuisjespakket bestaat uit een voorgesneden trapgevelhuisje met een sumiere beschrijving en diverse materialen voor het maken

van een 20 cm hoog,  gezellig kersthuisje.

Het pakket is te bestellen door een mail te sturen naar kersthuis.com en

overmaking van € 15,-  ov.v. "RECESSIEkersthuisjespakket".

De verzendkosten voor het pakket bedragen €3,-

 

Rekeningnummer 61.96.95.463 t.n.v. A.F. Wenting.

Aflevering na vooruitbetaling.